Kinh tế 4.0!!!


Tự động hóa và số hóa tại Mỹ đang diễn ra nhanh hơn tốc độ đào tạo lại người lao động. "Việc làm luôn luôn biến động. Hồi thế kỷ 19, người ta mất 80% lực lượng lao động để sản xuất đủ thực phẩm cho cả nước. Nhưng giờ chỉ mất 3% thôi", Buffett nhận xét, "Khi nền kinh tế phát triển, nó sẽ phân phối lại nguồn lực". Khi con người bị đẩy khỏi lực lượng lao động vì kỹ năng của họ không còn cần tới nữa, Buffett cho rằng nhiệm vụ của xã hội là quan tâm và đào tạo lại để họ tái gia nhập".

NCS Phạm Duy Liêm, cựu sinh viên thực tập tại GXD.

GXD vui rằng đâng đóng góp vào vấn đề Buffett đề cập: "quan tâm và đào tạo lại để họ tái gia nhập". Các bạn cùng chung tay xây dựng nhé.