Mô hình thông tin công trình BIM hiểu theo tư duy nguyên thuỷ thời kỳ đồ đá

Mô hình thông tin công trình BIM hiểu theo tư duy nguyên thuỷ thời kỳ đồ đá
Tối 28/5 và 29/05/2019 tôi có buổi thảo luận với anh / em Kỹ sư QS GXD khóa 5 và khóa 8 về Revit for BIM tại Hà Nội. Cơ bản và đơn giản thôi, nhưng tư duy đúng ngay từ đầu.

Vì anh/em hầu hết còn rất lơ mơ chưa hiểu BIM là cái gì. Tôi trình bày theo kiểu hiểu nôm na để bắt đầu: Link giống như link công thức Excel hay phần mềm GXD

1) Kiến trúc sư ngồi ở tp Hồ Chí Minh dựng mô hình Kiến trúc, lưới trục, cao độ, nền, sàn, mái...

2) Up lên Cloud hay CDE gì đó chia sẻ

3) Kết cấu sư ngồi ở Đà Nẵng lấy lưới trục đồng bộ từ Cloud KTS chia sẻ ở trên vẽ tiếp phần kết cấu

4) Kỹ sư MEP ở Hà Nội mở lưới thông tin ở trên vẽ thêm phần ME

5) Dự toán sư rung đùi ở Dubai khai thác thông tin rồi đưa ra khối lượng dự toán

6) Tiến độ sư từ Hawai thêm thông tin về thời gian

7) Cả Hội ghép vào thành các thông tin cần cho công trình, nhìn 3D thấy trực quan dễ chịu, khi ghép vào sẽ thấy ngay xung đột và bất cập, chỉnh sửa luôn trước khi thi công

8. Quá trình thi công thì liên tục khai thác và chế thêm thông tin vào khối trên. Cập nhật thì giống như Excel và các phần mềm GXD link công thức với nhau, chỉnh đầu vào thì kết quả tự động cập nhật, kết cấu chỉnh thì kiến trúc, MEP và dự toán đều đổi theo...

9) Hoàn công công trình lưu trữ lại khối thông tin trên để phục vụ vận hành, bảo trì... ví dụ: muốn lắp thêm cái gì đó phải khoan vít nở liệu có khoan vào ống nước ko thì tra lại thông tin ở trên.

10) Chủ đầu tư cho phép nhà thầu tham gia ngay từ đầu cùng thiết kế... thì có lợi

11) Công trình tuổi thọ 50-100 năm, công đoạn xây dựng chỉ 1 ít tiền, công đoạn vận hành bảo trì phía sau mới nhiều tiền. Anh em xây dựng đang ngược quy tắc 20/80

Mời anh/em Kỹ sư QS GXD các khóa đến cùng thảo luận nhé.

Thằng giỏi là thằng diễn đạt các vấn đề phức tạp thành đơn giản hoá để nhiều người có thể hiểu được.