Ứng dụng BIM phải thay đổi từ Tư duy và quy trình

Ứng dụng BIM phải thay đổi từ Tư duy và quy trình:

1. Trước khi có máy tính, có AutoCad chúng ta dùng bút chì, bút kim, giấy vẽ và bàn vẽ. Vẽ ra các bản vẽ 2D rồi nhìn vào đó triển khai các công việc xây dựng công trình.

2. Sau khi máy tính trở thành công cụ lao động chủ yếu trong các văn phòng tư vấn thiết kế xây dựng, hầu hết chúng ta vẫn sử dụng quy trình như khi vẽ tay để làm việc. Vẫn bắt đầu công việc thiết kế bằng những hình chiếu 2D, rồi dựa vào đó để tạo lập những hình chiếu 3D. Chỉ là vẽ nhanh hơn, in đẹp hơn, con chuột thay thế cây bút, màn hình là tờ giấy vẽ… 2D -> 3D.

3. Từ góc nhìn này thì BIM có thay đổi khác hẳn về quy trình: Người ta dựng mô hình 3D, nhồi các thông tin Hình học và phi Hình học vào đó. Muốn khai thác thông tin gì thì xuất ra, bản vẽ - hình chiếu 2D là 1 dạng thông tin trích xuất ra từ đó, tương tự dự toán chi phí hoặc tiến độ thi công... cũng là 1 loại thông tin trích xuất ra từ mô hình. 3D -> 2D + nhiều thông tin khác.

Đấy, tôi diễn tả đơn giản nhất có thể để ai chịu đọc cũng có thể hiểu được. BIM là phải thay đổi từ tư duy, từ quy trình làm việc. Đừng dùng tư duy cũ để phán xét sự vật mới.

Các bạn có thể tham khảo các video: Tư duy mới quản lý nhóm tiêu chuẩn trong biên bản nghiệm thu https://youtu.be/0MwxC-dsiB4
Một video khác là auto đưa các số liệu vào biên bản nghiệm thu 
https://youtu.be/QAlQGcBRm50