Building Information Modeling (BIM) Online course

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

600,000 ₫

1,400,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 22 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Building Information Modeling (BIM) Online course

Phần 1 - Các khái niệm, giới thiệu về BIM

 • What is a "BIM model"? Mô hình BIM là gì?
 • What happens if i don't do BIM? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không dùng BIM?
 • What does BIM mean to me? BIM sẽ có ý nghĩa gì với tôi?
 • Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 1

Phần 2 - Vai trò, ý nghĩa, tầm nhìn về BIM

 • What do the BIM levels mean? Các Cấp độ BIM nghĩa là gì?
 • Imagine (What BIM could do) tưởng tượng về những gì BIM có thể làm
 • Bài thu hoạch số 2 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 2

Phần 3 - Những khái niệm cơ bản về BIM

 • What is a Common Data Environment (CDE)? Môi trường dữ liệu chung là gì?
 • Pas 1192-2 in 5 minutes Tìm hiểu về tiêu chuẩn 1192-2 trong 5 phút
 • Báo cáo thu hoạch số 3 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 3

Phần 4 - Những khái niệm cơ bản về BIM (tiếp)

 • Báo cáo thu hoạch số 4 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 4

Phần 5 - Các loại BIM và xu hướng thời đại

 • Báo cáo thu hoạch số 5 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 5

Phần 6 - Một số nội dung khác về BIM

 • Báo cáo thu hoạch số 6 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 6

Phần 7 - Bài kiểm tra cuối khóa

 • Báo cáo thu hoạch số 7 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - Bài thi trắc nghiệm cuối khóa BIM For Beginners
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 public on 19/10/2017