Quantity Surveyor Course

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

2,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 80 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Quantity Surveyor Course

Course Overview

When you’re starting out in Quantity Surveying, it’s so important to build up vital core knowledge that you can apply to your work on construction projects. This means building up a fundamental grounding in the areas of construction technology, procurement, design economics, cost of construction works, financial management, and commercial management.

To assist you in gaining the key skills of a quantity surveyor, we have developed a foundation programme on the underpinning principles of this profession. This includes expert instruction on the fundamentals of cost evaluation, procurement types, contract provisions, cost planning, change management, and project final control methods.

By taking this course, you will learn about quantity surveying from the ground up, so you can work autonomously or part of a project team on a variety on construction project tasks.

Course Modules

Module 1 – Introduction to foundation quantity surveying

Module 2 – Construction technology and environmental services

Module 3 – Procurement and tendering

Module 4 – Design economics and cost planning

Module 5 – Quantification and costing of construction works

Module 6 – Contract Practice and Contract administration

Module 7  – Project Financial Control and Reporting

For more information on the topics covered within each unit, please see the detailed course guide link contained in the Additional Information area

Who is this course for?

 • Construction professionals who want to learn about the key underpinning principles of quantity surveying
 • Professionals thinking of moving into the quantity surveying profession
 • Other professionals in the built environment who are looking to learn the fundamentals of quantity surveying

Chương 1 Tổng quan về nghề Quantity Surveyor (Kỹ sư QS)

 • Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch
 • 13 bí kíp học tập hiệu quả - 13 Study Tips
 • 14 Motivation Tips
 • Tạo cái đầu khác biệt - After watching this, your brain will not be the same
 • Làm thế nào để ghi nhớ nhanh và dễ dàng - How to Memorize Fast and Easily
 • Tải tài liệu tham khảo về đo bóc khối lượng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 1

Chương 2 Đo bóc khối lượng công trình

 • Tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí xây dựng
 • Quy trình đo bóc khối lượng, lập dự toán, sử dụng Dự toán GXD
 • Phương pháp đo bóc khối lượng
 • Toán học trong đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng
 • Công cụ toán học trong đo bóc khối lượng
 • Một số kinh nghiệm và hướng dẫn chung về đo bóc khối lượng
 • Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng
 • Một số sai sót thường gặp trong đo bóc khối lượng
 • Một số sai sót thường gặp trong công tác đo bóc khối lượng
 • Kiểm tra, rà soát lại đầu việc, khối lượng của cả công trình (khóa đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng)
 • Bài trắc nghiệm kiến thức đo bóc khối lượng

Chương 3 Kiến thức về kết cấu xây dựng

 • Các phương pháp sơ đồ mạng và tài liệu tham khảo
 • Các tài liệu cần đọc về quản lý chất lượng công trình
 • Các tài liệu cần đọc về thanh quyết toán hợp đồng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 3

Chương 4 Kiến thức về thanh quyết toán, hợp đồng xây dựng

 • Các thông tin hợp đồng xây dựng
 • Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Quy trình làm thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Trình tự, thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Quyết toán hợp đồng, quyết toán A-B
 • Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Các nội dung khác của hợp đồng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 2
 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 4

Chương 5 Kiến thức về Kinh tế và Quản lý xây dựng

 • Các đặc điểm của sản xuất và sản phẩm xây dựng ảnh hưởng đến giá xây dựng
 • Xác định giá 1m3 vữa bê tông, tìm hiểu về đánh mã bê tông
 • Xác định chi phí dự phòng bằng phần mềm Dự toán GXD
 • Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
 • Khái niệm, nội dung, vai trò dự toán gói thầu xây dựng
 • Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy, thiết bị thi công công trình
 • Triết học và Kinh tế học liên hệ định giá xây dựng
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án
 • Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 5

Chương 6 Quy tắc đo bóc và viết chỉ dẫn kỹ thuật 1

 • Case Study Quantity Surveyor bài 6
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 6
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 5
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 6
 • Quiz Quantity Surveyor bài 6

Chương 7 Quy tắc đo bóc và viết chỉ dẫn kỹ thuật 2

 • Case Study Quantity Surveyor bài 7
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 7
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 7
 • Quiz Quantity Surveyor bài 7

Chương 8 Dự toán gói thầu và lập giá dự thầu

 • Case Study Quantity Surveyor bài 8
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 8
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 8
 • Quiz Quantity Surveyor bài 8

Chương 9 Đo bóc khối lượng và Kiểm soát chi phí

 • Case Study Quantity Surveyor bài 9
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 9
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 9
 • Quiz Quantity Surveyor bài 9

Chương 10 Hợp đồng, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành

 • Case Study Quantity Surveyor bài 10
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 10
 • Quiz Quantity Surveyor bài 10

Chương 11 Điều chỉnh giá và quyết toán hợp đồng

 • Case Study Quantity Surveyor bài 11
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 11
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 11
 • Quiz Quantity Surveyor bài 11

Chương 12 Thi sát hạch cuối khóa lấy chứng nhận hoàn thành khóa học

 • Case Study Quantity Surveyor bài 12
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 12
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 12
 • Quiz Quantity Surveyor bài thi cuối khóa
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Ngày 15/09/2017

Nghiên cứu 1 số chương trình đào tạo Kỹ sư QS của nước ngoài dựng ra được khoảng 10 chuyên đề khóa học

Khởi công ngày 09/09/2017, nội dung bám sát:

1. Các yêu cầu tuyển dụng của các công ty trong nước

2. Các yêu cầu tuyển dụng của các công ty nước ngoài

3. Các chỉ tiêu đề ra của 1 QS nước ngoài (chỉ dẫn QS chuyên nghiệp của nước ngoài)