Ứng dụng Primavera để Lập & Quản Trị Dự Án

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000 ₫

5,000,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 0 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Ngày 10/07/2017 bắt đầu khởi tạo khóa học.

Mục tiêu học Primivera để làm gì

backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png